ยี่ยมชมแปลงปลูก
•  ดอกกุหลาบเชียงใหม่
•  ดอกกุหลาบแม่สอด
•  ฟาร์มส่งออกกล้วยไม้
•  กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส
•  ดอกปทุมมา กระเจียว
•  ดอกมัม
•  ดอกเบญจมาศ
•  ดอกเยอบีร่า
•  ดอกหน้าวัว
•  ใบเฟิร์นนาคราช
•  ดอกผีเสื้อ
•  ไผ่กวนอิม
•  ปักเป้า
•  ดอกไลเอทริส
•  ดอกไฮเดรนเยีย
•  ต้นพันธุ์เยียบีร่า
•  ใบมอนสเตอร่า
 
ไผ่กวนอิม Lucky bamboo

CM-107 Thin-Straight

CM-109 Coiled Stick CM-112 Coiled "O" CM-116 Coiled "S"
CM-201 Coiled Shoot "S" CM-203 Coiled Shoot "O" CM-204 Coiled Shoot Spring CM-519 Silver Straight
CM-301 Green Braided Plant CM-304 Green Braided Plant

CM-110 Cross-StraightWoven Style

CM-113 Cross Round Woven Style
CM-115 Woven Style CM-101 Vase-Shape Woven Style CM-102 Pin-shape Woven Style CM-104 Green Woven Plam
CM-105 Coil-Bralded Woven Style CM-106 Green Woven Style CM-401 Pineapple-Crown Round Woven Style CM-402 Pineapple-Crown Woven Style
CM-403 2-Level Multiple Stems CM-404 3-Level Multiple Stems CM-405 China Wall Style CM-407 5-Level Multiple Stems
CM-410 Twim - Coiled Style CM-501 Gold Vase-Shape Woven Style CM-502 Silver Vase-Shape Woven Style CM-503 Gold Pin-Shape Woven Style
CM-505 Gold Cross - Shape Woven Style CM-507 Gold Cross - Round Woven Style CM-508 Silver Cross - Round Woven Style CM-509 Gold Cross - Shape Woven Style
CM-510 Silver 2 Strings Woven Style CM-513 Gold Wine Bottom Woven Style CM-514 Silver Wine Bottom Woven Style CM-518 10 Strings Braied Style

 

     

CMFlower.com   ขายส่ง-ขายปลีกดอกไม้สด จากแปลงปลูก  

Email     sale@cmflower.com