ยี่ยมชมแปลงปลูก
•  ดอกกุหลาบเชียงใหม่
•  ดอกกุหลาบแม่สอด
•  ฟาร์มส่งออกกล้วยไม้
•  กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส
•  ดอกปทุมมา กระเจียว
•  ดอกมัม
•  ดอกเบญจมาศ
•  ดอกเยอบีร่า
•  ดอกหน้าวัว
•  ใบเฟิร์นนาคราช
•  ดอกผีเสื้อ
•  ไผ่กวนอิม
•  ปักเป้า
•  ดอกไลเอทริส
•  ดอกไฮเดรนเยีย
•  ต้นพันธุ์เยียบีร่า
•  ใบมอนสเตอร่า
 
 ดอกมัม  dendranthemum

แรแกนขาว

แรแกนชมพู

แรแกนเหลือง

แรแกนแดงใหญ่

ม่วงคาร่า

เบียรีสส้ม

โมนาริซ่าขาว

โมนาริซ่าชมพู

ไก่ต๊อก

เขียวมรกต

ขาวกลม

ขาวเชียงราย

ขาวใหญ่

เหลืองคาเมล

 

Link  เยี่ยมแปลงปลูกดอกมัม  Click


CMFlower.com   ขายส่ง-ขายปลีกดอกไม้สด จากแปลงปลูก  

Email     sale@cmflower.com