ยี่ยมชมแปลงปลูก
•  ดอกกุหลาบเชียงใหม่
•  ดอกกุหลาบแม่สอด
•  ฟาร์มส่งออกกล้วยไม้
•  กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส
•  ดอกปทุมมา กระเจียว
•  ดอกมัม
•  ดอกเบญจมาศ
•  ดอกเยอบีร่า
•  ดอกหน้าวัว
•  ใบเฟิร์นนาคราช
•  ดอกผีเสื้อ
•  ไผ่กวนอิม
•  ปักเป้า
•  ดอกไลเอทริส
•  ดอกไฮเดรนเยีย
•  ต้นพันธุ์เยียบีร่า
•  ใบมอนสเตอร่า
Orchids

Dendrobium 5N White

Dendrobium Anna

Dendrobium Anina

Dendrobium Big White

Dendrobium Fatima

Dendrobium Labia

Dendrobium Lucy Pink

Dendrobium Queen Pink

Dendrobium Sakura

Dendrobium Sonia

Mokara Calipzo

Mokara Red

Mokara Yellow

Mokara Chub Kuan

Dendrobium Charming White

Dendrobium Misteen

Dendrobium Miss Singapore

Dendrobium Lai Sirin

Dendrobium White BW5N

Dendrobium Bom Jo

Lady Red

Dendrobium Big White Jumbo

Omyai

Bangkuntien

Kitti

Sayan - Dongporn

Phalaenopsis‏

Phalaenopsis‏

Dendrobium Miss.teen

Dendrobium Green

Dendrobium Natale Taiyoo

DendrobiumLiberty White

Dendrobium Caesar

Oncidium Golder Shower

Aranthera James storis

Mokara Bounlouk


CMFlower.com   ขายส่ง-ขายปลีกดอกไม้สด จากแปลงปลูก  

Email     sale@cmflower.com